Bornholms Regionskommune
Login
Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune
IT-afdelingen
Web adgang

Dragenettet
Innomate
Outlook
Skift adgangskode

VPN adgang

Fuld adgang

Fjernadgang

Aktiver adgang

Kan benyttes af alle
ansatte
Kun til administrative BRK bærbare Kan kun benyttes efter anvisning fra IT-afdelingen